Het KWF herschrijft standpunten pagina cannabis

Kort naar mijn vorige blog heeft het KWF hun standpuntenpagina herzien.  Het eerste deel is qua inhoud niet echt verandert ten opzichte van mijn vorige blog: Standpunt van het KWF over medicinale cannabis. In deze blog bespreek ik dan ook alleen de nieuwe stukken van de standpunten pagina van het KWF met betrekking tot medicinale cannabis als kankermedicijn.

Zo vond ik het volgende nieuwe stukje tekst het gaat over een onderzoek waarbij cannabis als bij medicijn word ingezet bij mensen met glioblastoom een soort van hersenkanker.
Ook in een ander onderzoek stond glioblastoom centraal. Hierin werd het effect van nabiximols (een THC/CBD-bevattende mondspray) in combinatie met temozolomide onderzocht bij patiënten met teruggekeerd glioblastoom. Er deden 21 patiënten mee, van wie er 12 de onderzochte medicijncombinatie kregen en 9 temozolomide met een placebo. De eenjaarsoverleving bleek in de cannabisgroep hoger dan in de placebogroep (83% t.o.v. 53%).
Aan dit onderzoek deden 21 gliobastoom patiënten mee.  Waarvan 12 patiënten in de cannabis groep kwamen deze kregen een medicijn met een THC/CBD bevattende mondspray  en de 9 andere patiënten kregen wel het temozolomide toegediend maar kregen niet de THC/CBD maar een placebo. Het effect was dat 83% die de cannabis gebruikte na een jaar nog leefde tegenover 53% van de mensen die tot de placebogroep behoorde.

Uit het onderzoek blijkt dus dat 30%  meer overlevingskans met cannabis

Dit resultaat nodigt uit tot grootschaliger onderzoek, maar niet onvermeld mag blijven dat het onderzoek mede mogelijk werd gemaakt door GW Pharmaceuticals, de producent van nabiximols (merknaam Sativex©).
Stukje reclame (maar natuurlijk) 

Synthetische cannabis.

Momenteel loopt er ook een veiligheidsstudie naar dexanabinol (een synthetische cannabisvariant) bij vergevorderde vormen van kanker. Het doel is het vaststellen van de maximale veilige dosering. Secundair wordt ook gekeken naar het effect op de tumor. Dit onderzoek wordt mede gesponsord door dexanabinol-fabrikant e-Therapeutics PLC.
De EU wilde in 2016 de opmars van synthetische wiet al terug dringen, aangezien er in 2 jaar tijd zeker 29 dodelijke slachtoffers door zijn gevallen. Dexanabinol is dan waarschijnlijk wel een andere vorm van de synthetische cannabis. Maar ook met farmaceutische variant van de synthetische wiet ging het in Frankrijk in 2016 nog goed fout. Dus waarom zou je in godsnaam zoveel tijd en geld in iets steken om het chemisch na te maken? Zeker als uit andere pogingen al blijkt dat het niet geheel zonder gevolgen is, en zeker niet heel eenvoudig zal gaan? Waarom zou men geen gebruik maken van de middelen die de natuur ons bied? Heeft dit misschien te maken dat een synthetische middel makkelijker valt te patatheren  dan een natuurlijke middel?
Als men gewoon normale natuurlijke cannabis zou gebruiken dan is er geen manier om een onveilige hoeveelheid binnen te krijgen, ook dit kan men gewoon opvragen bij een Jellinek.  Dat men van een te veel aan cannabis goed ziek kan worden,  dat zal ik niet ontkennen, maar dat is NIKS in vergelijking tot de bijwerkingen die men van chemo behandeling ervaart of de dodelijke slachtoffers van de synthetische cannabis. Daarbij kan men met natuurlijke cannabis de volgende dosering verlagen waarbij het effect vrij snel zal verminderen of zal verdwijnen.

De openstaande vragen op de site van het KWF zal ik ook hier proberen te bespreken.

Openstaande vragen

Hoewel uit steeds meer laboratoriumstudies blijkt dat cannabis effect heeft op kankercellen, staan er nog vele vragen open. Deze zullen beantwoord moeten worden voordat goed onderzoek bij patiënten mogelijk .

  • Welk cannabisbestanddeel is het meest geschikt? THC, CBD, beide, andere? Natuurlijke of synthetische varianten?

Het is inderdaad wat moeilijk om hier zo een eenduidige antwoord op te geven. Men zou kunnen zorgen dat alle stoffen van de wietplant worden opgenomen in een olie. Geen stoffen gaan isoleren maar juist laten combineren zoals ze in de natuur ook al doen. Dus eigenlijk zoals het nu in de niet wetenschappelijke situaties gebeurd. In mijn ogen zou je eerst zo dicht mogelijk bij de plant zelf moeten gaan zoeken voor dat je überhaupt probeert chemisch te kopiëren. Misschien is het wel helemaal niet nodig om een synthetische variant verder te ontwikkelen, behalve dan als men er wel patenten op wil aanvragen. Maar dat lijkt me niet in het belang van de patiënt of het KWF.

  • In welke samenstelling/concentratie?

Aangezien iedereen anders reageert op cannabis zou de samenstelling ook eigenlijk per mensen worden afgesteld in mijn ogen.  Iemand die veel bijwerkingen ervaart door een hoge dosering THC zou je een extra dosering CBD kunnen geven om de bijwerkingen van de THC tegen te gaan. Ook zijn er vele verschillende soorten kanker, die misschien ook weer anders reageren op verschillende samenhang van stoffen in de verschillende cannabissoorten.  Om een indicatie te krijgen met welke samenstelling of concentratie men het beste zou kunnen gaan werken. Zou men onderzoek kunnen doen of er een overeenkomsten zit in de berichten die over het internet gaan. Waarbij men claimt dat men kanker met cannabis heeft genezen. Het is dan wel niet wetenschappelijk onderbouwd maar men kan het wel als een startpunt nemen voor een wetenschappelijk studie lijkt mij.

  • Wat is het precieze werkingsmechanisme?

Dat dit heel interessant is voor de wetenschap dat snap ik heel goed.En dat een wetenschapper wil weten welke stofje eigenlijk wat precies doet om de kankercellen aan te vallen. Maar soms moet je niet afvragen waarom iets werkt, maar gewoon blij zijn dat het werkt. En dan later misschien het wetenschappelijk bewijs er bij zoeken. Dit lijkt de voor het KWF de wereld op zijn kop. Maar is eigenlijk hoe het eigenlijk altijd al gaat.

De zwarte kracht werkte ook al lang voor dat Mr Isaac Newton het kon verklaren waarom voorwerpen niet omhoog maar omlaag vallen als ze los gelaten worden.

Wetenschappelijk bewijs zorgt niet dat iets gaat werken, het is een onderzoek waarmee je kunt aantonen dat iets werk en waarom het werkt. Maar werken deed het voor het wetenschappelijke bewijs ook al.

  • Welke dosering is optimaal? Wat zijn de neveneffecten bij die hoeveelheid?

De dosering zal erg van de patiënt af hangen. lichaamsbouw, gewicht enz enz. iemand die 2 meter 10 is en 105 kilo kan over het algemeen wat meer cannabisolie verdragen dan iemand van 1 meter 55 en maar 60 kilo weegt. Gelukkig zijn de gevolgen met overdosering erg minimaal. En zullen er nooit door de cannabis dodelijke slachtoffers vallen. Wat de neveneffecten zijn bij een hoge dosering cannabis kan in mijn ogen zo worden opgevraagd bij onderzoekers in de verslavingszorg als een Jellinek of wil je meer actuele cijfers kan men ook kijken naar onderzoeken uit de USA. Waar men veel meer onderzoek al heeft gedaan naar de effecten ook van concentraten. Wel kan ik al zeggen dat de neveneffecten niet erger zullen zijn dan de effecten van een chemo.

  • Welke kankersoorten komen in aanmerking?

Zoals ik in mijn vorige blog al aan heb gegeven, waarom niet beginnen met de meest voorkomende en de makkelijkste soort kanker die men rechtstreeks kan behandelen met cannabisolie? In mijn ogen zouden alle varianten van huidkanker in aanmerking komen.  Je kan aan de buitenkant van het lichaam een groot deel van de ontwikkeling van de tumor monitoren. Men kan dan op eenvoudige manier foto’s maken en alles  goed documenteren.

  • Wat is de beste toedieningsvorm (tablet, mondspray, druppels, injectie)? Cannabinoïden zijn moeilijk oplosbaar in water en dringen niet diep in het weefsel door. Dat bemoeilijkt effectieve tumorbestrijding.

Wat de beste manier van toe dienen is, dat is in mijn ogen ook weer afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en de soort van kanker.  Een darmkanker zou je in mijn ogen anders moeten behandelen als een huidkanker.  Om het afweersysteem sowieso te stimuleren zou je iedere kankerpatiënt standaard cannabisolie voor kunnen schrijven.

  • Wat zijn de interacties met andere kankerbehandelingen (zoals chemotherapie)? Zijn er combinaties die het behandelresultaat nog verder verbeteren?

Laten we eerst beginnen bij het begin en eerst kijken wat het effect van cannabis als enige middel zou zijn op kankercellen. Zou blijken dat het effect niet genoeg, of niet snel genoeg werkt dan kan men altijd nog gaan kijken of er misschien andere stoffen zijn die het effect zouden kunnen versterken. Maar om eerst eens in basis te beginnen met een goed onderzoek lijkt me een eenvoudige overzichtelijke opzet juist van belang.

  • Wat is de meerwaarde t.o.v. huidige behandelingen?

Dat weet je natuurlijk pas als je het onderzoekt, maar ik kan wel een paar voordelen voorspelen.

Nog buitenbeschouwing gelaten hoe meer effectief cannabis zou kunnen zijn tegen kanker dan chemo, hier zou ik in dit stadium zelf zeker geen uitspraak over durven doen. Alleen dat ik het erg vreemd vind dat er niet meer en betere onderzoeken zijn gedaan.

Wel durf ik de voorspelling doen dat de bijwerkingen van een kankermedicijn die op basis is gemaakt van natuurlijke cannabis een heel stuk minder bijwerkingen zullen geven dan de huidige medicatie.  In mijn ogen een hele grote meerwaarde voor de patiënten. En alleen daarom zou verder onderzoek moeten gebeuren.

Er is dus nog veel voorwerk nodig voordat vaststaat hoe cannabis als behandeling in de praktijk kan worden gebracht. Tot die tijd zijn patiëntenstudies lastig op te zetten. Het lijkt misschien eenvoudig om patiënten die zich vrijwillig aanbieden cannabis te geven en een andere patiëntengroep niet en vervolgens de uitkomsten te vergelijken, maar die benadering is weinig wetenschappelijk. Je moet dan voor elke kankersoort meerdere studies opzetten met verschillende cannabisproducten in verschillende toedingsvormen en doseringen. Dat is praktisch onuitvoerbaar, veel te duur en lijkt meer op giswerk dan wetenschappelijk onderzoek.

Volgens mij maakt het KWF het veel moeilijker dan dat het hoeft te zijn. Men kan toch een oproep plaatsen aan mensen met huidkanker om een nieuwe medicijn te testen op basis van cannabisolie? Een groep van 100 mensen geeft men een potje met THC-olie die iets verdund is met vet zodat men het wel nog kan smeren op de huidtumoren.  Deze groep kan men toch gaan monitoren kijken wat de gevolgen zijn binnen 12 maanden.  Men weet bij het KWF vast wel hoeveel de genezingspercentage is bij reguliere medicatie en ook hoeveel tijd een patiënt daarvoor gemiddeld in behandeling is, en wat de uiteindelijke kosten zijn. Een vergelijk is in mijn ogen dan zo gemaakt.

Succesverhalen

Het internet staat vol verhalen en video’s over kankerpatiënten die tegen alle verwachtingen in zijn genezen door cannabis.
Hoe kan dit tegen de verwachtingen in zijn van het KWF? Men geeft zelf aan dat het KWF al vanaf de 70e jaren op de hoogte is dat de stoffen in cannabis kankercellen beïnvloed.  Op de standpunten pagina word nu zelfs een onderzoek genoemd waarbij 30% van de mensen met cannabis langer leefde. Waarom is het dan zo verbazingwekkend voor het KWF dat het ook buiten het laboratorium gebeurd? Alleen omdat er nog geen onderzoek is gedaan verwacht het KWF dat het niet zal werken?
Met andere woorden als Mr Isaac Newton de zwaarte kracht niet had ontdekt zou het bij het KWF er nu niet van uitgaan dat dingen naar onderen zouden vallen. Sterker nog dingen zouden helemaal niet kunnen vallen omdat het niet wetenschappelijk onderbouwd zou zijn.
Hoe graag KWF zulke individuele succesverhalen ook zou willen geloven, ze zijn oncontroleerbaar en daardoor niet geschikt als bewijs. Uit dergelijke verhalen is onmogelijk vast te stellen of er inderdaad sprake is van genezing en of cannabis daar überhaupt aan bijdroeg. Meestal ontbreken medische gegevens zoals ziektestadium, eerdere behandelingen en prognose. Hetzelfde geldt voor namen van artsen en behandelcentra. Ook worden vaak verkeerde conclusies getrokken of onjuiste verbanden gelegd.
Als men aangeeft dat ze cannabis gebruiken als medicijn en men kan de verbeteringen niet anders verklaren, dan geloven de artsen je nog niet. Maar ze kunnen er ook geen verdere onderzoek doen,  zonder dat ze dan buiten de gebruikelijke procedures moeten werken. Iets wat een arts al snel zijn baan kan kosten. Als patiënt  sta je dan al snel weer buiten. Gelukkig zien we in Israël en USA steeds meer ontwikkelingen die de weg van medicinale cannabis wel steeds verder ondersteunen.
Een genezen kankerpatiënt die cannabis gebruikt, staat niet gelijk aan een kankerpatiënt die dánkzij cannabis is genezen. Bovendien blijft de grote groep cannabisgebruikers die niet van hun kanker  genezen meestal buiten beschouwing.
Mogen we deze stelling dan ook gebruiken voor chemo? Een genezen kankerpatiënt die chemo gebruikte staat niet gelijk aan een kankerpatiënt die dankzij chemo genezende ? Hoeveel mensen zijn aan de gevolgen van alleen de chemotherapie overleden? dus nog de kanker zelf buiten beschouwing gelaten? En hoeveel mensen zijn er dan bewezen genezen van kanker door chemo?
Zelf kende ik ook mensen die ondanks dat ze aan de wietolie waren begonnen als nog zijn overleden door de gevolgen van kanker. Je moet natuurlijk wel realistisch blijven kanker is een ziekte met vele verschillende varianten. En hoewel cannabis een wonderbaarlijke plantjes is, kan het echt geen wonderen verrichten. Zeker als iemand alle reguliere behandelingen al heeft gehad, de chemo zover het lichaam heeft gesloopt dat er nog maar heel weinig over is wat nog kan vechten. Dan wordt het erg moeilijk om daar überhaupt nog iets voor te doen ook al zou de olie een bewezen medicijn zijn.
Het is zelfs mogelijk dat de persoon in kwestie helemaal geen kanker heeft (gehad). Soms blijkt een verhaal volledig verzonnen. Ook opmerkelijk is dat deze wonderbaarlijke cannabisgenezingen nooit in wetenschappelijke vakbladen staan beschreven. De bron betreft vaak natuurgeneeskundige websites die weinig op hebben met de reguliere geneeskunde of websites die pleiten voor legalisering van softdrugs.
KWF is dus niet overtuigd van individuele succesverhalen. Goed en gedegen wetenschappelijk onderzoek is en blijft de enige en beste manier om te achterhalen welke behandelingen veilig en effectief zijn.
Het stuk over dat iemand een ziekt verzint heb ik in mijn vorige blog ook al besproken en zal ik verder niet op ingaan. Ook dat er in wetenschappelijke bladen nooit een cannabisgenezing is gepubliceerd heb ik daar in besproken.  En ook hierboven geef ik nogmaals de oorzaak daarvan aan.  Maar zal het nog eens zeggen, Artsen net als het KWF nemen mensen niet serieus die cannabis als medicijn gebruiken. Deze mensen worden afgeschilderd als geitenwollensokken figuren, of mensen die gewoon graag wiet legaal willen hebben.  Maar als deze mensen aangeven dat ze graag mee willen werken aan onderzoek, men hun dossier mogen bestuderen. Dan krijgen ze geen gehoor, worden geblokkeerd via de verschillende kanalen

De zelfde vragen blijven dus gewoon open staan aan  het KWF.

Het KWF heeft sinds de 70 jaren al bewijzen in handen dat cannabis invloed heeft op kankercellen. Waarom heeft het KWF nooit een onderzoek aangestuurd in deze richting?

Is het niet zo dat het KWF geld uit donaties gebruikt om onderzoeken mee te financieren ? is het dan ook niet zo dat het KWF zou moeten kijken naar onderzoeken waarbij de belang van het patiënt voorop staat? En is dat niet een behandeling die het meest effectief is met de minste bijwerkingen?

De nieuwe vragen aan het KWF

Hoeveel mensen zijn aan de gevolgen van alleen de chemotherapie overleden? dus nog de kanker zelf buiten beschouwing gelaten? En hoeveel mensen zijn er dan bewezen genezen van kanker door chemo?

Hoe kan het KWF bij succesverhalen zeggen dat tegen hun verwachtingen in is dat mensen genezen van kanker met cannabis als medicijn?  Op de zelfde pagina geeft het KWF een onderzoek vrij waarbij 30% van de mensen langer leefde met cannabis. Ook geeft het KWF zelf aan al vanaf de 70e jaren op de hoogte te zijn dat de stoffen in cannabis kankercellen beïnvloed.  Hoek kan het dan tegen de verwachtingen in gaan van het KWF?

 

Wil je meer weten over het maken van cannabisolie of het kweken van wiet kijk dan op : 

4 thoughts on “Het KWF herschrijft standpunten pagina cannabis”

  1. veel respect voor het werk dat de schrijver van wietblog doet. het vereist best heel veel doorzettingsvermogen om door te dringen tot de instituties (y) 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA