Cannabisvriendelijke Partijen uitgelicht: De Piratenpartij

downloadDe verkiezingen staan weer voor de deur en inmiddels zijn er nog 5 dagen over om op de juiste partij te stemmen.
Maar welke partijen zijn nou cannabisvriendelijk?,vandaag nemen we het programma van de Piratenpartij eens onder de loep om te kijken hoe hun denken over het huidige drugsbeleid.

De Piratenpartij is al een goede keuze om je stem aan te geven  als je nu nog steeds twijfelt waar je stem naar toe zou moeten maar als we eens kijken naar het programma vallen wat betreft Cannabis wel wat dingen op:

Inmiddels is duidelijk dat de ‘war on drugs’ meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons – al jaren – meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige piratenpartij_pasfotogezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in – dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation1) blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

Zoals in het bovenstaande valt te lezen is de Piratenpartij als 1 van de weinigen van mening dat het huidige beleid een grote miskleun is naar alle goedwillende hobbykwekers, medicinale kwekers, en ieder andere persoon van 18 jaar of ouder die graag zelf een cannabis plantje kweekt.
Ik heb al eerder een blog geschreven over de gevaren van Alcohol tegenover die van cannabis en daar beschrijf ik eigenlijk precies wat de Piratenpartij duidelijk wil maken: Het beleid moet veranderen!

De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor geloof-geen-postervolwassenen onder het
zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak.

Wat is nou het zelfbeschikkingsrecht waar ze hier over spreken? het komt er in het kort op neer dat een ieder mens zijn eigen keuze mag maken in hoe hij of zij zijn leven wil leiden.
Met andere woorden als jij cannabis daar bij vind passen en je wilt dit uit veiligheidsoverwegingen zelf kweken dan moet je die mogelijkheid kunnen krijgen.
Echter dwarsboomt de huidige politiek dit op alle fronten omdat je al snel het risico loopt om voor 5 plantjes uit je huis te worden gezet met gezin en al, dit moet natuurlijk niet kunnen maar helaas gebeurt dit vaker als men denkt.

De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit.Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie.

Dit levert tevens belastingen/accijns op, die kunnen worden ingezet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction), maar natuurlijk ook voor tal van andere zaken.

Met gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) ontstaat hier een hele nieuwe (innovatieve) industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval wordt niet meer in de natuur gedumpt, maar wordt verwerkt als farmaceutisch afval. Onderzoeken naar de helende werking en medicinale gebruiken van drugs zijn veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

We stellen de volgende maatregelen voor:

 • Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
 • Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
 • Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
 • Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
 • Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep opheffen.
 • Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen.
 • De prioriteit aan de opsporing van productie én handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
 • Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en zet zich in voor aanpassing van internationale verdragen.
 • Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
 • Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door opgeleid personeel.
 • Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen
 • Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche

Hierboven valt te lezen wat hun visie is om het huidige beleid te veranderen en vooral manier waarop zou elke cannabis minnende kiezer toch een ja knikkende beweging laten maken?
Het huidige politieke beleid staat mijlenver van ons als cannabisliefhebber af, cannabis is een natuurproduct die ons gegeven is door moeder natuur zelf en wie het tegendeel beweert moet misschien eerst eens goed in de spiegel kijken.
Ik heb regelmatig flink verhitte discussies met tegenstanders van cannabis en dan vooral het statement: Maar cannabis is zo slecht voor je gezondheid en zo verslavend dat moet gewoon helemaal uit het straatbeeld verdwijnen.
Mijn bloed begint dat al snel te koken en als ik dan de vraag stel hoe vaak ze een biertje drinken is het antwoord al snel dat ze dat elke dag na het werk wel doen en in het weekend zelfs in extreme hoeveelheden.
Probeer die mensen dan maar eens uit te leggen dat cannabis nog nooit voor 1 dode heeft gezorgd of dat cannabis juist heel veel helende eigenschappen heeft of….
Noem alles maar op maar tegenstanders luisteren vaak niet naar anderen en blijven stug vasthouden aan hun niet kloppende standpunten.

Wil je dus je steentje bijdragen aan een cannabisvriendelijk beleid neem dan zeker de Piratenpartij in overweging want zoals ik al zei als er 1 partij is die misschien wat voor ons zou kunnen betekenen dan zijn hun het wel!

Kijk voor het programma van de Piratenpartij eens op de website hier.

https://tk2017.piratenpartij.nl/kieslijst/matthijs-pontier/
www.linkedin.com/in/matthijspontier
https://twitter.com/Matthijs85
https://www.facebook.com/MatthijsPiraat

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA